Slovník zabudnutých pojmov, energia a upíry
 
home > Próza > Slovník zabudnutých pojmov, energia a upíry

SLOVNÍK ZABUDNUTÝCH POJMOV
ENERGIA a UPÍRY

-Pýtam sa, prečo ma chcete vtesnať do svojich ilúzií? Odpovedi sa mi nedostáva, len ďalších tlakov, kde druhé popiera prvé a opačne.
-Stojí mi to zato, nechať sa vyprovokovať? Ak to nepomáha, nátlak prejde do osobného osočovania.
-Neustúpim! Ticho nesúhlasím a zotrvávam vo svojej pravde, vo svojom presvedčení. . .
Nie inak sa to dialo v dobách minulých, pri inkvizíciách, pri politických nátlakoch a tak ďalej. Nie inak sa to deje aj dnes, len v inej forme, pod inou zámienkou. Vlastnosť nátlaku, nie je len výsadou mocných, stretávame sa s ňou bežne v rodinách, na pracoviskách. Nechceme si uvedomiť, že takzvaní mocní sú vždy obrazom našich slabostí. Každý človek vytvára svoje myšlienky, ktoré sa samočinne tvarujú podľa svojho druhu a s takými sa aj spolčujú. Tie myšlienky nás obklopujú a podľa nich konáme v daných situáciách. Preto podľa činov ľahko rozpoznáme človeka, čím sa vo svojich myšlienkach zaoberá, aj napriek tomu, ako sa slovne vyjadruje. Aj v slovách, ktoré by chceli niečo skrývať, nájdeme odraz myšlienok a skutočnú vôľu ich pôvodu. Je jednoduché rozoznať úprimné slová, pred nacvičenými frázami. Je len na nás, čím sa obklopíme, čím sa budeme chrániť alebo čomu sa otvoríme. Naše myšlienky živíme vlastnou vôľou, teda je aj zrejmé, že za ich tvar sme aj zodpovedný. Môže sa zdať, že niekomu je dovolené, robiť si čo chce, no v skutočnosti to tak nie je. V nepráve môže konať len po dobu, pokiaľ neprávo je podporované rovnakým pôsobením druhu.
Nesebecká dobrá vôľa, vytvára pekné myšlienkové formy. Takíto ľudia, vnášajú svojou prítomnosťou porozumenie a pokoj. Všetko ide zrazu ľahšie a zrozumiteľnejšie. Takéto myšlienky sú podporované rovnorodosťou z vyšších, ľahších sfér, s ktorými sú spojené a dostáva sa im odtiaľ podpory. Sú však vždy útokom, pozemským sebeckým prianiam, takých ľudí, ktorí nedokážu v pokore prijať svoje postavenie. Práve takíto, svoje myšlienky sformovali do nechutných démonov, ktorý chcú spätne od týchto ľudí, hnev, strach, závisť, sebectvo, bohatstvo a mnoho podobného, čo je živnou pôdou pre démonov. Ich životnosť a závislosť, závisí len na človeku a len do tej chvíle, pokiaľ je človek závislí na svojej nečistej vôli. Iným spôsobom, nechutným myšlienkovým formám, zvanými démoni, nedostáva sa živnej pôdy od živiteľa, až potom môžu vyschnúť, ako kvet, ktorý nepolievame.
Sú aj menší provokatéri, ktorí väčšinou s ničím nesúhlasia, a to z jediného dôvodu, aby upútali pozornosť na seba. To, stále ostáva len brzdou plynulosti, bez toho, aby si uvedomili, že práve v tom okamihu, mali počúvať a zvažovať prijaté informácie. Zosilnené rozumové ego, potrebuje stále vyvíjať tlak, aby samo seba stavalo do pozornosti. Takýto ľudia ešte nemusia byť zlí, ibaže sú na dobrej ceste k tomu, lebo neovládajú kontrolu nad svojím telom. Z časti je to pochopiteľné u dospievajúcich, no zarážajúce u starších ľudí, ktorí takýmto jednaním už môžu zasahovať, ba až meniť osudové deje iných ľudí.

Čo sa ale stane, ak sa necháme vyprovokovať, pohádame sa s takýmto človekom a ďalej ostávame nahnevaní?!? Potom chceme od druhých pochopenie, aby prijali našu zlosť a hnevali sa snami proti provokatérovi. A keď to niekto nechce pochopiť, tak tlačíme naňho, aby bol kamarát a pochopil to. V podstate sa stalo len toľko, že sme nakŕmili jeho démonov a viditeľne sa provokatér upokojil, lebo ukojil svoje žiadosti a bratsky sa snami podelil, veď už patríme do rodiny upírov. Veď dlhodobým hnevom- nevedomým o týchto dejoch, samozrejme podporujeme vlastné rozumové ego a stávame sa podielnikmi, formovateľmi všetkého škodlivého a v ktorom ešte aj chceme vynikať.
Na slovo vzatí odborníci, nám radia, aby sme v strete s takýmito provokáciami upírov, používali pozitívne myslenie a pomyselne si vytvárali ochranný obal. V skutočnosti, je to len miešanie horúcej kaše a potláčanie vlastného vedomia. Vzdušné zámky myslenia nás len zosmiešňujú pred pravou prirodzenosťou. Na takzvanom pozitívnom myslení, už si nejeden človek spôsobil vážne škody a to, vyvíjaním spätného tlaku na vyžarovanie vlastného ducha. Je to len rozumové škatuľkovanie myšlienok a násilné presviedčanie sa o opaku skutočných dejov, ktoré nás tlačia do nám neprirodzených foriem. Jedine čistá nesebecká vôľa, ponechávajúca iných vo svojej slobode rozhodovania, nám môže zaručiť vlastnú slobodu a vzostup. Tým sa vytvára čisté myslenie, neubližovať iným, na úkor stavania seba samého do popredia. To však neznamená, že týmto prejavujeme súhlas, práve naopak, nie sme spolčený. Nie sme ani oddelení od ľudí, ale trpezlivo pretvárame to nesprávne. Presnejšie sa to ani nedalo vyjadriť, ako slovami, -Nesadajte si do prvých lavíc- a -Nechajte mŕtvych nech pochovávajú mŕtvych-. Takto sa vytvára aj prirodzený ochranný obal okolo človeka, ktorý neprepustí vstup provokácií, a skĺznu popri ňom.
Nechutné myšlienkové formy zakryli celú našu planétu, pôsobia všade aj v záhrobí a mali by sme si dávať pozor, aby sme sa v žiadnom odtieni nestali trabantmi tohto pôsobenia. Sú možnosti, ako neškodiť na povesti druhých, aj keď niekedy cez vlastné ústupky, ale ak si niekto myslí, že k svojmu životu potrebuje hádky, aby všemožne dal o sebe vedieť, nech to pokojne pustí z hlavy a prázdne miesto vyplní radosťou. Lebo tá nie je v braní, v okrádaní povesti, ale v dávaní a podľa toho sa potom aj spätne dostáva späť.
miroslav schindler 


<< naspäť

Tel.: 0902 417 471