Scéna autorských prác
 
home > Próza


ALEXANDRIA - Zbytočná investícia
„Žiadny politicky režim nemá vlastné hodnoty, všetky režimy si ich privlastňujú z pôvodných tradičných hodnôt vychádzajúcich z ľudového charakteru,“
07.04.2014 - Próza
ALEXANDRIA - Pieseň krásnej neznámej
No začínal rozumieť aj tomu, že každá jedna prežitá bolesť ho zároveň oslobodzovala. Začínal si uvedomovať, že všetky tie časti tvoria jeden celok, jeden veľký román, jedno ...
07.04.2014 - Próza
ALEXANDRIA - Turista z Japonska
Povedal si, prečo by som sa mal dennodenne brániť klamstvám, podvodom a násilnostiam.
07.04.2014 - Próza
ALEXANDRIA - Verejné tajomstvá
„Ahoj Karol, máš tu voľné?“ „Jasné, sadaj,“ odvetil Karol, „ideš z práce?“
17.06.2013 - Próza
ALEXANDRIA - Životný omyl
Všetko sa časom mení, pretvára sa, starne, odchádza do zabudnutia a na chrbte toho zabudnutého sa vytvárajú nové tvary.
17.06.2013 - Próza
ALEXANDIRA - Malebný úsmev
Také milé sú úsmevy ľudí, keď vytrysknú z úprimnosti. Z takej prirodzenej uvoľnenosti, za ktorou nie je nič iné, len samotný prejav šťastia zo života.
17.06.2013 - Próza
Slovník zabudnutých pojmov, Slovo a Jayzk
Hovorí sa, že kresťania prevzali kríž od starších predchádzajúcich náboženstiev. Hovorí sa aj kadečo iné, no pointa je tá, že hovoreného je strašne veľa, až toľko, že nikto sa ...
14.12.2012 - Próza
Slovník zabudnutých pojmov. dejiny a dnes
Tak ako v pozemskom živote prechádzame detstvom, dospievaním, dospelosťou a starobou, tak je tomu aj vo veľkom svetovom dianí.
07.12.2012 - Próza
Slovník zabudnutých pojmov, život a smrť
Vo vesmíre sa nedá zastať, všetko je v neustálom pohybe a preto máme ten pocit, keď konáme nesprávne, že konáme správne, lebo nás to samo tlačí v neustálom pohybe.
11.11.2012 - Próza
Slovník zabudnutých pojmov, energia a upíry
Neustúpim! Ticho nesúhlasím a zotrvávam vo svojej pravde, vo svojom presvedčení. . .
11.11.2012 - Próza
Slovník zabudnutých pojmov, duch a svätý
Ani si nevieme predstaviť, akými schopnosťami a silou sme obdarení, ktorú len tak márnime.
11.11.2012 - Próza
Slovník zabudnutých pojmov, vedy a védy
Nezastaviteľný pohyb stvorenia, zákonite tlačí ďalej, no teraz už ale k prijímaniu hodnôt pod hranicou mravu.
11.11.2012 - Próza
Smiech cez slzy II. Časť
Najhmotnejšou časťou neskoršieho stvorenia, je hrubo hmotnosť. V hrubých obrazoch ju môžeme rozdeliť do troch častí a to, ako jemná hrubo hmotnosť, stredná hrubo hmotnosť a hrubá ...
03.09.2012 - Próza
Smiech cez slzy I. časť
Aby sme navrátili krásu, musíme sa snažiť navrátiť jej zárodok prirodzenosti, prírody, rodiny, rodičiek, to nie je náhoda, je to reč s koreňmi na začiatku všetkých dejín
12.06.2012 - Próza
PREČO SA KLAMEME
Pýcha sa v ľuďoch schováva v rôznych formách, jej odtiene sú všakovaké. Od najslabších, ktoré v tichosti, mlčky nesieme v sebe, cez verbálne až po najhrubšie prejavy telesnej ...
31.08.2011 - Próza
Áno či nie.
Duchovne leniví ľudia, veľmi radi prenášajú zodpovednosť za svoju náladu na druhých. Sú viac- menej ovplyvniteľní.
09.08.2011 - Próza
Učiť sa
Stvorenie stvorené za sedem dní, tak sa tým nemyslí za pozemských dní, teda týždeň ako ho poznáme.
17.07.2011 - Próza
Zvrat alebo obrat
Často si osvojujeme vedomosti, ktoré sú polovičaté, považujeme ich za svoje a užívame ich ako svoj štít múdrosti
27.06.2011 - Próza
Obvinený svet
Allergia je precitlivenosť, a to je jasné každému. V spojení dvoch slov z gréčtiny allos- iný a ergeiá- činnosť, čo je zmenená reakcia organizmu, iná činnosť.
28.05.2011 - Próza
Ticho odhalí
Majetok, bohatstvo vždy stojí mimo nás. My nie sme predsa náš majetok. Majetok je len nástroj a nástroj môže byť prekliatím.
28.05.2011 - Próza
Podstata veci
V skutočnosti srdce nie je ten orgán, ktorý by liečil kardiológ, lež srdce je slnečná spleť pozostávajúca z viacerých nervových pletencov asi v tvare srdca kresleného zamilovanými
19.05.2011 - Próza
Celkom všedný pracovný deň
Každý človek prebývajúci na tejto planéte je spojený troma akýmisi šnúrkami
19.05.2011 - Próza
Všetko tu už bolo ...
Hnev je ako červík, zahryzne sa a hryzie, zožiera nás, my slabneme a on rastie.
19.05.2011 - Próza
Tel.: 0902 417 471