OBVINENÝ SVET
 
home > Próza > Obvinený svet

Spýtal som sa mladej čašníčky, čo znamenajú tie čísla v zátvorke za ponukou na jedálnom lístku denného menu?!? Odpovedala - označenie alergénov od jedna do štrnásť. To by sa mi zdalo správne upozornenie pre precitlivených, no zaraz som podotkol- ale alergény predsa neexistujú. S úsmevom dodala- ale áno, existujú. Hm, pokrútil som hlavou. Koľkože je takých termínov, ktoré sa denne omieľajú v bežnom hovorenom, či písanom slove, a to bez toho aby sme si uvedomili ich skutočnú podstatu a hlavne príčinu. Keď si uvedomíme stavbu hmotného sveta, ktorý sa okrem iného odzrkadľuje v dvoch póloch nesprávneho a prirodzeného princípu, musí nám byť jasné, že nemôže byť všetko tak jednoznačné, ako je podávané. Dlhodobo používané frázy sa nám môžu stať osudnými, ak im skutočne uveríme a nebudeme ich vedieť rozpoznať od skutočnosti, od prirodzeného. Lebo skutočné môže byť len to, čo je prirodzené, čo je od prírody. A príroda by nám predsa nemala škodiť, aj hmotné telo z nej pochádza a preto s ňou má byť aj v súlade. Alebo sme už potom tak lenivý, že všetku vinu zvalíme na nedokonalosť prírody?!? Skúsme to radšej z druhého konca.

 

Allergia je precitlivenosť, a to je jasné každému. V spojení dvoch slov z gréčtiny allos- iný a ergeiá- činnosť, čo je zmenená reakcia organizmu, iná činnosť. Allergenum taktiež z gréčtiny allos- iný a gennaó- plodím, je látka vyvolávajúca zápal po predchádzajúcej precitlivenosti. Aspoň tak sme sa to v škole učili, ale jednoznačne nám to naznačuje, že zápal vzniká po predchádzajúcej precitlivenosti. Precitlivenosť teda nevznikla z látky mimo tela, ale v tele samom ešte pred stykom s touto látkou. Práve tu je ten zlomový bod.

 

Príroda je prísna a preto vyžaduje súlad. A to aj od človeka napriek tomu, že človek pochádza z duchovna, odkiaľ aj pôsobí spätne na prírodu prežiarením svojho duchovného jadra. To by znamenalo, že človek môže formovať prírodu a aj musí, ale. . . vždy len v súlade s danými zákonmi. Ak človek neprispôsobí svoju slobodnú vôľu prírodným zákonom, príroda odpovie tak, ako sa do lesa volá. Slobodná vôľa je predsa vôľa a vôľa pôsobí svojou činnosťou, inak by to nebola vôľa. To nemôže nikto poprieť a ak áno, tak ju nevyužíva alebo nevie ako ju využívať. Veru, príroda nám vráti každý nesúlad, nie pretože je krutá, ona je len prísna vo svojich zákonoch. Ak by bola ako človek, už by nám dávno padol celý vesmír na hlavu, čo nám aj momentálne hrozí.

 

Jeden zo základných zákonov prírody, je dávanie a branie. Bežne v živote sa prejavuje ako práca- pláca, právo- nárok ale aj nádych a výdych. Každá jedna naša činnosť sa prejavuje telesne, i keď nie už- aj, ale časom po dozretí ako ovocie. Zbytočne ju schovávame, ukrývame, držíme v tajnosti, ono sa to raz prejaví. Pri správnom dýchaní je výdych vždy dlhší ako nádych, teda viacej dávame ako berieme. Nuž ale čo sa deje pri precitlivenosti, ktorá prerástla v astmu?!? Človek sa vie nadýchnuť, no nevie vydýchnuť, pľúca sú v kŕči. Tento dej je jasným nesúladom dávania a brania. Dávanie a branie človek riadi svojou vôľou, i keď za prirodzených okolností nerozmýšľa nad tým ako dýcha, no všimnime si prudké dýchanie hysterika. Je nutné aby sa rozčúlil nad daným stavom?!? Je nutné hystericky konať aby sa stalo tak, ako si to sám predstavuje?!? Je to predsa jeho rozhodnutie ako sa postaví k danej situácii.

Príroda nepovie to máš zato alebo toto za tamto, ona reaguje presne v symboloch svojej prirodzenosti. Ak sa chceme pozrieť problému do očí, problému ktorý nás trápi ako je záduch, senná nádcha, žihľavka či reumatizmus, musíme pozrieť do seba, lebo tam je podstata problému, v našom prístupe k prírode. Inak čochvíľa bude celý svet pre nás jeden veľký alergén.

miroslav schindler


<< naspäť

Tel.: 0902 417 471