Nie si sám
 
home > Poézia > Nie si sám

miroslav schindler

NIE SI SÁM


 

Samé sú iba oči bez lásky

zbytočne krásne ale prázdne

a čo je prázdne nemá váhu

a čo nemá váhu nezvážiš

ostáva v stálom kolobehu

svetskej povinnosti

Čo je povinné nie je ľudské

ale čo je ľudské je slobodné

-slobodné ale aj zodpovedné

V slobode zodpovedne bojuj

no neobviňuj

a miluj aj v boji najtuhšom

aby ti povinnosťou nebola tiaž

lež slobodná myseľ

o tú sa vždy snaž

Neboj sa toho

i keby to bola kázeň

predsa sú diania

ich prekážkou je bázeň

preto zváž

byť väzeň či voľne siať

prirodzenú priazeň

o Desiatich náukách

v nich nie si sám 


<< naspäť

Tel.: 0902 417 471